Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

Az űrlapokon igényelt adatok gyűjtése és kezelése a kapcsolattartás, a számlázás és a holotrop légzés műhelyen történő biztonságos részvétel céljait szolgálja. A személyes adatokat bizalmasan, az Európa Parlament General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679) Rendeletének megfelelően kezeljük és külső félnek nem adjuk át.

Adatkezelők: Rákóczi Balázs e.v. és Dr. Sőti Csaba e.v.

Elérhetőség: holotropic.hungary@gmail.com

Az adatokhoz az Adatkezelőkön túl a mindenkori holotrop légzés műhely hivatásos GTT facilitátorai férnek hozzá, akik megkötötték a Grof Transpersonal Training etikai és titoktartási megállapodásait (mely hasonló az orvos és pszichológus szakemberek etikai kötelmeihez). A számlákon szereplő adatokat a vállalkozók könyvelői a számviteli törvényben meghatározottak szerint kezelhetik. Az emailen elküldött adatok biztonságára az email szolgáltató (gmail, yahoo, stb.) adatvédelmi előírásai érvényesek. Az adatkezelés időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik – az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy visszavonásig tart. Az adatokat szolgáltató személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására. A helyesbítésre és törlésre való jog nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőrizni illetve változatlan formában megőrizni.

Hírlevél feliratkozásnál megadott adatok

Adataidat kizárólag a holotrop légzéshez kapcsolódó értesítések eljuttatására használjuk.

Adataidat bizalmasan és tisztelettel kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor meggondolhatod magad: ha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy további értesítést küldjünk neked, ezt bármelyik hírlevél alján található UNSUBSCRIBE linken vagy a holotropic.hungary@gmail.com emailen történő leiratkozással megteheted. Adatkezelésed megszüntetésekor nyilvántartásunkból minden adatodat töröljük. A feliratkozáskor hozzájárulsz, hogy a tőled kapott információt a fentiekkel összhangban feldolgozzuk és tároljuk.

Marketingplatformunkként a Mailchimpet használjuk. A feliratkozáskor Ön tudomásul veszi, hogy adatait feldolgozás céljából továbbítjuk a Mailchimphez. További információ a Mailchimp adatvédelmi gyakorlatáról itt.

A trauma megakadályozza, hogy kapcsolódjunk másokhoz azáltal, hogy a kapcsolódás mintáit a védekezés mintáival helyettesíti.
— Stephen Porges
crosschevron-down