Miért válasszam?

A Holotrop Légzés™ (a pszichedelikus terápiához és szertartásokhoz hasonlóan) átfogó, erőteljes és hatékony pszichospirituális módszer. A tudatosság kitágulása révén felöleli a pszichés univerzum, azaz a test, az egyéni elme és az azon túli élmények teljességét.

A holotrop tudatállapotban való biztonságos és eredményes belső munkához különleges feltételeket biztosítunk:

Biztonság, tisztelet, elfogadás

A műhelyen elsődleges a résztvevők testi-lelki-szellemi biztonsága. Az ítélkezéstől mentes, elfogadó közegben alapvető minden egyes csoporttag egyéniségének, belső élményeinek tisztelete és elfogadása. A csoportban a bizalom és közösség érzése alakul ki.

Tér, idő, teljesség

A csoport komfortos és tágas tere, a matracok, színes párnák és takarók biztosítják, hogy mindenki igénye szerint helyezkedjen el és a saját terét a légzés során szabadon használja.  A műhelyen bőséges/elegendő idő van arra, hogy minden résztvevő folyamata az ő saját ritmusában, biztonságos nyugvópontig haladjon. 

Párok a csoportban

A résztvevők a műhely idejére párokat alkotnak és együtt haladnak a folyamatban. A légzés folyamata során a pár “ülő” tagja jelen van a “légző” számára, majd a következő légzésen szerepet cserélnek. A légzőtárs felé érzett bizalom és a kölcsönösség a sok résztvevő jelentős élménye.

Légzés, zene, bizalom

A légzés kb. három órás folyamata alatt a pár légző tagja matracon fekszik, saját légzése és a teremben szóló zene segítségével lép be a holotrop tudatállapotba, bízva saját belső bölcsességében, mely által vezetve különféle egyedi, aktuális és jelentőségteljes tapasztalásokat él át.

Szabad önkifejezés

A légzők a saját testük bölcsességére hagyatkozva bármilyen testhelyzetet felvehetnek, bárhogyan mozoghatnak és bármilyen hangot szabadon kiadhatnak. A légzések után gazdag és sokszínű eszköztár ad lehetőséget, hogy aki szeretné, az élményeit művészeti alkotásban is kifejezze.

Figyelem, megtartás, támogatás

A megfelelő létszámú hivatásos, tapasztalt és összeszokott facilitátor csapat tagjai a műhely teljes ideje alatt jelen vannak, így minden résztvevő személyes figyelmet kaphat. Gondoskodnak a csoport biztonságáról, facilitálják a folyamatot és támogatást nyújtanak mindazoknak, akiknek igényük van rá, pontosan olyan módon, ahogy arra az adott résztvevőknek szüksége van.

A radikális belső átalakulás és tudatosság új szintjére való felemelkedés lehet az egyetlen valódi reményünk a jelenlegi globális válságban, amelyet a nyugati mechanisztikus paradigma uralma idézett elő.
— Stanislav Grof
crosschevron-down